Home Privacy Praktijkinfo Afspraken Wachtdienst Nuttige links Nuttige telefoonnummers Admin

× Admin
Maak een afspraak
WeySenSehuisartsen praktijkinfo WeySenSehuisartsen praktijkinfo

WeySenSe Huisartsen

Koerselsebaan 43

3550 Heusden

011 42 06 09

In onze praktijk zijn er viif praktijkartsen en twee secretaressen.

U kan steeds kiezen door welke arts u graag geholpen wil worden. Indien uw arts niet beschikbaar is, zal een collega u graag verder helpen. We werken namelijk met één dossiersysteem voor alle artsen.

Tijdens het belmoment van de arts kan u uw arts bereiken voor een korte toelichting van uw resultaten.

 

Beluren artsen:

Dr Jos Goyvaerts maandag 11.45 -12.30 16.00 -18.00
  dinsdag 11.45 - 12.30 16.00 - 18.00
  woensdag 11.45 -12.30  
  donderdag    16.00 -18.00
Dr Stefan Weyens maandag 12.00 - 12.30 17.45 -18.15
  dinsdag 12.00 - 12.30  
  woensdag   17.45 - 18.15
  donderdag 12.00 - 12.30  
  vrijdag 12.00 -12.30 in samenspraak
Dr Toon Ceyssens maandag 8.00 - 12.30 17.45 - 18.15
  dinsdag   16.00 - 17.00
  woensdag 12.00 - 12.30  
  donderdag 12.00 - 12.30 17.45 -18.15
  vrijdag 12.00 - 12.30  in samenspraak
Dr Sophie Cortvriendt maandag 11.45 -12.00   
  dinsdag 11.45 -12.00 17.45 - 18.15
  donderdag 11.45 - 12.00  
  vrijdag   in samenspraak
Dr Lisa Weyens maandag 12.30 -12.30 17.45 - 18.15
  dinsdag 12.30 - 12.30  
  woensdag 12.00 - 12.30 17.45 - 18.15
  donderdag 12.00 -12.30  
  vrijdag 12.00 - 12.30 in samenspraak

 

 

Afspraken:

 1. Alle raadplegingen zijn op afspraak.
 2. Maak één afspraak per persoon, zo kunnen we u de tijd geven die u nodig hebt, en moeten andere mensen niet onnodig wachten.
 3. Verwittig tijdig indien u uw afspraak niet kan nakomen.
 4. U kan 24u op 24u een afspraak maken via deze website of via de App. Verderop onder de rubriek ‘afspraken’ vindt u hierover meer informatie.
 5. U kan ook telefonisch een afspraak maken op het nummer 011/420609. Gelieve deze zoveel mogelijk te maken tussen 8u en 12.30  en tussen 15.00 en 19.00. Op deze momenten is ons secretariaat bemand en kunnen we u het best verder helpen.

We blijven steeds bereikbaar voor dringende problemen op het nummer 011/420609.

Huisbezoeken:

 1. Huisbezoeken zijn bedoeld voor mensen die zich door hun ziekte of leeftijd niet kunnen verplaatsen.
 2. Vraag een huisbezoek aan bij voorkeur voor 11.30 zodat de planning efficiënt kan verlopen.
 3. Vermeld het juiste adres en telefonnummer.
 4. Bij avond- of nachtbezoek laat je best de buitenverlichting aan.

Voorschriften en attesten:

 1. Een attest mag wettelijk enkel afgeleverd worden als de persoon fysiek aanwezig is in de praktijk.
 2. Ook voorschriften worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging of een huisbezoek.  Kijk op voorhand na welke voorschriften en attesten u nodig hebt en breng uw lijstje met chronische medicatie mee op de raadpleging. Uw huisarts geeft u voldoende voorschriften mee tot een volgende controle vereist is. Maak daarom tijdig een afspraak. Als u of wij toch iets vergeten, belt u naar het secretariaat om dit op te lossen.
 3. Als formulieren of attesten moeten worden ingevuld, is het ook beter dat u op consultatie komt zodat wij over de juiste medische en administratieve gegevens beschikken.
 4. Uw huisarts mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid.

Citaat uit de code van geneeskundige plichtenleer

“Het is nutteloos een attest te vragen dat niet strookt met de waarheid. Zowel de vrager als de verstrekker van een vals attest worden door de wet strafbaar gesteld”

WeySenSe Huisartsen team
Dokter Stefan Weyens Dokter Toon Ceyssens Dokter Sophie Cortvriendt Dokter Jos Goyvaerts Greet Van Hoof Diana Claes
Adresgegevens Weysense huisartsenpraktijk